Địa chỉ: Ấp Long Tường, xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang

Điện thoại: 02733868377

Email: c0longanchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn